Swan

Programul de cântărire SWAN de management al tranzacțiilor comerciale

Pachetul software SWAN gestionează procesul de cântărire a autovehiculelor. Comunicarea cu indicatorul digital de cântărire (și cu accesoriile opționale ale cântarului rutier) este foarte flexibilă: TCP/IP (FTP, cablu optic, wireless), RS232C, RS485/RS422. Interfața grafică a aplicației SWAN este completă, ergonomică și sugestivă.

Pachetul software SWAN gestionează procesul de cântărire a autovehiculelor. Comunicarea
cu indicatorul digital de cântărire (și cu accesoriile opționale ale cântarului rutier)
este foarte flexibilă: TCP/IP (FTP, cablu optic, wireless), RS232C, RS485/RS422.

 • Cerințe H.G. 1373/2008 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
 • Tipărire configurabilă a tichetelor de cântar, a avizelor de însoțire a mărfii și a facturilor
 • Generare de tichete cumulate, rapoarte și situații statistice
 • Drepturi de acces operatori
 • Gestiune pe tipuri de tranzacții: livrări sau primiri de marfă, prestări servicii
 • Tară cântărită, tară înscrisă, suprasarcină, control acces, tranzit
 • Măsurare greutate pe fiecare axă a autovehiculului ±5%
 • Export de date, interconectare programe terți

Interfața grafică a aplicației SWAN este completă, ergonomică și sugestivă.

 • Configurare: permite setarea parametrilor pentru sistemul de cântărire, pentru documentele de cântărire și alegerea modurilor de operare dorite – particularizarea la cerințele specifice activității desfășurate
 • Actualizare: pentru actualizarea bazei de date a programului de cântărire; conține listele cu firme, persoane fizice, materiale/produse, autovehicule și șoferi, destinații transport/utilizare, servicii, comenzi/contracte, cântăriri
 • Gestionare înregistrări: pentru gestionarea înregistrărilor din baza de date a programului de cântărire, tipărirea/retipărirea documentelor de cântărire (tichete de cântar, avize de însoțire
  marfă /note de intrare-recepție și facturi), generarea tichetelor de cântar cumulate, generarea rapoartelor centralizate și situațiilor statistice, exportul datelor de cântărire în diferite formate (XLS, DOC, PDF, ASCII, CSV)
 • Despre: cuprinde date despre versiunea programului, referințe la manualul de operare
  și informații de contact
 • Cântărire: permite efectuarea operațiilor de cântărire