Cantar rutier AXA

METALIC

Sistemul de cântărire AXA poate cântări orice vehicul având până la 20t/axă, static sau în mers cu o viteză de până la 6km/h (dependent de conditiile de la locul de instalare și modul de conducere al șoferului). Instalarea se face prin îngroparea în structura rutieră existentă pentru cazul când în amonte și aval pe o lungime de aproximativ 15-16m și lătime 3m este o suprafată betonată sau asfaltata perfect plană.

Cantar rutier MINING

METALIC

Sistemul de cântărire MINING este destinat camioanelor de mare tonaj și poate efectua cântăriri atât static cât și în mers. Instalarea se face prin îngroparea în structura rutieră existentă pentru cazul când în amonte și aval pe o lungime de aproximativ 15-16m și lătime 3m este o suprafată betonată sau asfaltata perfect plană.